Saturday, 10 November 2012

KATA MAJMUK

       Kata majmuk ialah dua atau lebih kata dasar yang digabungkan untuk membentuk satu perkataan perkataan baharu.
       Kata majmuk dieja secara terpisah namun bagi kata majmuk yang telah mantap akan dieja secara bercantum.
       Kata majmuk boleh terbahagi kepada empat bentuk,iaitu:

(a) Kata majmuk rangkai kata bebas-terdiri daripada rangkai kata bebas sama ada dalam golongan kata     
nama atau kata adjektif.
Contoh: kereta api,pasar raya,jam tangan.

(b) Kata majmuk istilah khusus-digunakan dalam bidang ilmiah.
Contoh: analisis teks,titik buta,deria rasa.

(c) Kata majmuk kiasan-terdiri daripada rangkai kata yang ada maksud tersirat seperti simpulan bahasa.
Contoh: ada hati,anak emas,buah tangan.

(d) Kata majmuk yang telah mantap-dua perkataan dieja sebagai satu perkataan dan tidak terpisah.
Contoh: antarabangsa,tandatangan.8 comments: