Wednesday, 28 November 2012

KATA KERJA


Kata kerja digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan.

Kata kerja boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

Kata kerja transitif :

-mesti disertai objek untuk membentuk ayat yang sempurna.

Bentuk-bentuknya:
a) kata dasar
    Contoh : makan , minum

b) imbuhan awalan dan apitan men-,men-...-i, men-...kan, memper-, memper-...-i, memper-...-kan
    Contoh : membaca

c) imbuhan awalan ter-
    Contoh : terambil,terbeli

Ayat-ayat contoh :

1. Saiful menendang bola itu.
    (Kata kerja "menendang" tidak lengkap maksudnya sekiranya tidak disertai objek,iaitu bola.)

2. Mak Cik Aminah sedang mencuci baju.
    (Kata kerja "mencuci" tidak jelas maksudnya sekiranya tidak disertai objek,iaitu baju.)

3. Pak Cik Abu sedang menebas rumput di belakang rumahnya.
    (Kata kerja "menebas" tidak jelas maksudnya sekiranya tidak disertai objek,iaitu rumput.)

Kata kerja tak transitif :

-tidak memerlukan objek untuk melengkapkan maksudnya.

Bentuk-bentuknya :
a) kata dasar
    Contoh : koyak,bocor

b) imbuhan awalan dan apitan ber-,ber-...kan dan ber-...an
    Contoh : bermain

c) imbuhan awalan men-
    Contoh : mendarat

d) imbuhan awalan ter-
    Contoh : terperanjat

Ayat contoh :

1. Budak itu berlari.
    (Kata kerja "berlari" sudah jelas menunjukkan perbuatan budak itu tanpa memerlukan objek sebagai  
     pelengkapnya.)

2. Kakak sedang belajar.
    (Kata kerja "belajar" jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh kakak tanpa memerlukan objek
     sebagai pelengkapnya.)

3. Adik sedang menangis.
    (Kata kerja "menangis" jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh adik tanpa memerlukan objek
     sebagai pelengkapnya.)

4 comments:

  1. maklumat yang dipaparkan memang tepat, terus berusaha lagi!

    ReplyDelete
  2. Maklumat yang berguna kepada murid-murid.

    ReplyDelete
  3. Terima kasih atas berkongsian maklumat.

    ReplyDelete