Monday, 10 December 2012

KATA BANTU


PENJODOH BILANGAN

Penjodoh Bilangan Slide Show

Saturday, 1 December 2012

KESALAHAN LAZIM PENGGUNAAN KATA KERJA

1. Penggunaan kata kerja akan menjadi salah apabila imbuhan beR-,meN-   
    atau teR- tidak digunakan pada  awalan kata.

2. Kesalahan ini sering berlaku sehingga menjadi kebiasaan dalam percakapan   
    harian.
    
    Contoh : (a) Irfan tangkap seekor belalang. ( X )
                      Irfan menangkap seekor belalang. ( / )

                 (b) Budak itu senyum kepada ibunya. ( X )
                      Budak itu tersenyum kepada ibunya. ( / )

                 (c) Kakak bekerja mengambil upah jahit baju. ( X )
                      Kakak bekerja mengambil upah menjahit baju. ( / )

3. Kata kerja transitif tidak boleh dipisahkan daripada objek yang menjadi 
    pelengkapnya.
    
    Contoh : (a) Budak itu menyimpan ke dalam kotak mainannya. ( X )
                      Budak itu menyimpan alat mainannya ke dalam kotak. ( / )

                 (b) Idris menendang ke padang bola itu. ( X )
                      Idris menendang bola itu ke padang. ( / )

                 (c) Kerja-kerja memperluas sedang dijalankan di jalan itu. ( X )
                      Kerja-kerja memperluas jalan sedang dijalankan. ( / )

Wednesday, 28 November 2012

KATA KERJA


Kata kerja digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan.

Kata kerja boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

Kata kerja transitif :

-mesti disertai objek untuk membentuk ayat yang sempurna.

Bentuk-bentuknya:
a) kata dasar
    Contoh : makan , minum

b) imbuhan awalan dan apitan men-,men-...-i, men-...kan, memper-, memper-...-i, memper-...-kan
    Contoh : membaca

c) imbuhan awalan ter-
    Contoh : terambil,terbeli

Ayat-ayat contoh :

1. Saiful menendang bola itu.
    (Kata kerja "menendang" tidak lengkap maksudnya sekiranya tidak disertai objek,iaitu bola.)

2. Mak Cik Aminah sedang mencuci baju.
    (Kata kerja "mencuci" tidak jelas maksudnya sekiranya tidak disertai objek,iaitu baju.)

3. Pak Cik Abu sedang menebas rumput di belakang rumahnya.
    (Kata kerja "menebas" tidak jelas maksudnya sekiranya tidak disertai objek,iaitu rumput.)

Kata kerja tak transitif :

-tidak memerlukan objek untuk melengkapkan maksudnya.

Bentuk-bentuknya :
a) kata dasar
    Contoh : koyak,bocor

b) imbuhan awalan dan apitan ber-,ber-...kan dan ber-...an
    Contoh : bermain

c) imbuhan awalan men-
    Contoh : mendarat

d) imbuhan awalan ter-
    Contoh : terperanjat

Ayat contoh :

1. Budak itu berlari.
    (Kata kerja "berlari" sudah jelas menunjukkan perbuatan budak itu tanpa memerlukan objek sebagai  
     pelengkapnya.)

2. Kakak sedang belajar.
    (Kata kerja "belajar" jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh kakak tanpa memerlukan objek
     sebagai pelengkapnya.)

3. Adik sedang menangis.
    (Kata kerja "menangis" jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh adik tanpa memerlukan objek
     sebagai pelengkapnya.)

GAMBAR MURID-MURID BELAJAR DI DALAM KELAS


Monday, 26 November 2012

CONTOH-CONTOH KESALAHAN PENGGUNAAN KATA MAJMUK

AYAT CONTOH :

( 1 ) Kaki-kaki tangan di syarikat itu akan mendapat bonus.( X )
   
        Kakitangan-kakitangan di syarikat itu akan mendapat bonus. ( / )

KETERANGAN :

Kata majmuk yang telah mantap perlu digandakan keseluruhannya apabila proses penggandaan berlaku pada kata majmuk tersebut.

AYAT CONTOH :

( 2 ) Harga alat tulis-alat tulis yang dijual di kedai itu sangat berpatutan. ( X )

        Harga alat-alat tulis  yang dijual di kedai itu sangat berpatutan. ( / )

KETERANGAN :

Kata majmuk yang dieja terpisah akan menggandakan unsur pertama sahaja apabila proses penggandaan berlaku pada kata majmuk tersebut.

AYAT CONTOH :

( 3 ) Amran akan mengambilalih perusahaan ayahnya suatu hari nanti. ( X )

        Amran akan mengambil alih perusahaan ayahnya suatu hari nanti. ( / )

KETERANGAN :

Sekiranya kata majmuk yang dieja terpisah menerima imbuhan awalan atau akhiran, kata yang dihasilkan perlu dieja secara terpisah.